Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje.

Souhlasím

VODA-ZDARMA.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 725 501 410
email: info@voda-zdarma.cz
www: www.voda-zdarma.cz


Voda a její výroba

Kým sa pitná voda dostane kohútikom do domácností, musí prejsť úpravou a prísnou kontrolou. Technologické postupy úpravy vody sú závislé na zdrojoch, z ktorých sa voda odoberá. Zdrojom pitnej vody, ktorú dodávajú vodárenské spoločnosti, sú zhruba z polovice zdroje podzemné, ďalej ide o povrchovú vodu, ktorá sa vo väčšine prípadov odoberá z vodárenských nádrží alebo horných tokov riek, ktoré nie sú znečistené odpadovými vodami. Okolo týchto jasne určených zdrojov sú vyhlásené ochranné pásma a sú v nich uplatňované prísne pravidlá. Niekde ide do verejnej vodovodnej siete zmes podzemnej a upravenej povrchovej vody.

Pokiaľ je pitná voda vyrábaná z povrchovej vody, musí sa do vody pridať tzv. zrážadlo (síran hlinitý - koagulačné činidlo), ktoré vo vode vytvoria vločky, ktoré majú schopnosť na seba viazať nečistoty obsiahnuté v povrchovej vode. Vytvorené vločky so zachytenými nečistotami sa následne odstraňujú na pieskových filtroch. Bez tejto látky by nebolo možné vodu z povrchových zdrojov upraviť.

Všetky chemické látky používané pri úprave pitnej vody musia spĺňať zákonom predpísané požiadavky a ich používanie musí byť štátnymi orgánmi schválené. Do čistej vody sa pridáva chlór kvôli hygienickému zabezpečeniu. V niektorých úpravniach vody sa do vody ešte pridáva ozón, aby sa zlepšili chuťové vlastnosti vody.

Pitná voda je potom systémom vodovodných privádzačov a radov rozvádzaná do obcí a miest až k spotrebiteľom. Kontrola pitnej vody je vykonávaná ako v úpravni vody, tak v distribučnom systéme, vodojemoch a tiež priamo u spotrebiteľov. Kontrole kvality vody je venovaná mimoriadna pozornosť.

Z výsledkov dlhodobého sledovania kvality pitnej vody vyplýva, že kvalita dodávanej pitnej vody vodárenskými spoločnosťami v Slovenskej republike úplne vyhovuje európskym štandardom po stránke fyzikálnej, chemickej, mikrobiologickej i biologickej.