Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Po poskytnutí souhlasu může eshop ze stejných důvodů také zpracovávat osobní údaje.

Souhlasím

VODA-ZDARMA.CZ HK Plus .r.o.
Selicharova 1422/7
Hradec Kralove, 5000 12

telefon: 495 582 100, 725 501 410
email: info@voda-zdarma.cz
www: www.voda-zdarma.cz


Voda a jej kvalita

Pitná voda je kontrolovaná analytickými metódami v súlade s vyhláškou č. 252/2004 Z. z., ktorou sa stanovujú hygienické požiadavky na pitnú a teplú vodu a frekvenciu a rozsah kontroly pitnej vody. Táto vyhláška je v súlade s predpismi EÚ a je vykonávacím dekrétom zákona o ochrane verejného zdravia.

Pitná voda z vodovodu podlieha veľmi prísnej kontrole kvality vody. Vo vode z vodovodu sa monitoruje 100 ukazovateľov kvality vody, z ktorých niektoré sú dokonca nad rámec povinných parametrov stanovených vyhláškou. Kontrola kvality vody prebieha v akreditovaných laboratóriách a celý proces výroby a distribúcie pitnej vody je prísne kontrolovaný. Kontrola sa vykonáva aj priamo u spotrebitelia. Dohľad vykonávajú orgány verejného zdravotníctva.

Na základe nepretržitého monitorovania kvality pitnej vody môžeme zodpovedne vyhlásiť, že kvalita dodávanej pitnej vody je plne v súlade s európskymi normami z hľadiska fyzikálnych, chemických, mikrobiologických a biologické.

Každý spotrebiteľ má právo byť informovaný o kvalite vody vo verejných dodávkach vody v celom rozsahu parametrov daná platnými právnymi predpismi. Výsledky analýz nájdu spotrebitelia na webových stránkach vodárenských spoločností, v zákazníckych centrách a v informačných materiáloch spoločnosti.

Voda z vodovodu je šetrná k životnému prostrediu. Na prepravu nepotrebuje obaly, sklady ani nákladné automobily. Okrem toho váš domov vždy prúdi čerstvý, pretože je optimálne "uložený" v chlade a tme vo vodných potrubiach.

Vnútorné rozvody a kvalita vody

Za Vašim vodomerom voda vstupuje do vnútorných vodovodných rozvodov a udržovanie kvality vody za vstupom do prípojky je iba Vašou zodpovednosťou, resp. zodpovednosťou majiteľa objektu.

Vnútornými vodovodnými rozvodmi rozumieme systém vodovodných rúrok, spojok, kohútov, ventilov umiestnených za Vašim vodomerom. Za horšiu kvalitu vody občas môžu zdanlivé maličkosti. Všetko v podstate závisí od kvality vnútorných rozvodov a od ich riadnej údržby.

Tu sú niektoré príklady toho, čo môže spôsobovať znečistenie vody u Vás doma: nepoužívané rúrky a vodovodné príslušenstvo (staré kohúty na zalievanie, staré umývadlá atď.), kde sa môže držať stojatá voda av nej potom dochádza k množeniu baktérií; neudržované vodovodné batérie a filtre k nim pridávané sú tiež vhodné miesta na tvorbu baktérií; spätné nasatie vody je spôsobené kolísaním tlaku vo vodovodných rúrkach: voda už použitá môže byť náhodne nasatá, a môže tak spôsobiť znečistenie verejnej vodovodnej siete; nefunkčné spätné klapky u práčok alebo umývačiek riadu.

Pravidlá potravinovej hygieny - na konzumáciu vody

Pred pitím, najmä ráno alebo po návrate z práce alebo víkendu, nechávajte vodu po dobu pol minúty odtiecť. Takto „spotrebované“ množstvo vody zodpovedá iba jednému spláchnutiu toalety a vy budete mať istotu, že voda, ktorú konzumujete, je čerstvá. Na pitie a varenie nepoužívajte teplú vodu z vodovodu.

Pravidlá potravinovej hygieny - na skladovanie vody

Vodu uchovávajte v chladničke a pravidelne vymieňajte ľad do nápojov používajte iba čisté nádoby a spotrebujte vodu do 24 hodín; ochraňujte vodu pred prachom a zápachmi. Odporúčame vodu uchovávať mimo prístupu vzduchu a svetla, preto používajte uzatvárateľné fľaše alebo prekryte nádobu fóliou. Nevystavujte vodu slnku.

Čo môže mať vplyv na chuť vody?

Príčina môže byť v domácich vodovodných rozvodoch. Zvláštna chuť môže byť spôsobená dlhým zdržaním vody v rúrkach a tiež koróziou materiálu rúrok. Ďalej teplota vody ovplyvňuje chuťové vlastnosti vody, pokiaľ sú rozvody teplej a studenej vody tesne pri sebe.

Citliví jedinci môžu cítiť z vody chlór, ale ten je v pitnej vode nutný z hľadiska povinného zdravotného zabezpečenia.

Pred natočením nechajte vodu odtiecť – studená voda chutí lepšie. Chlór na vzduchu pomaly vyprchá, nechajte teda pohár vody chvíľu odstáť, kvapka citróna či šťavy tiež výrazne zlepší chuť. Vždy je istejšie piť odtočenú vodu z kohútika (z verejného vodovodu), ktorá podlieha prísnej kontrole. Do vodovodnej siete sa púšťa len voda spĺňajúca limity vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a táto voda je úplne bez akýchkoľvek mikroorganizmov.